Pro Silva Slovenija

Združenje za sonaravno gospodarjenje z gozdovi

Pro Silva Slovenija


Pro Silvo je leta 1989 ustanovila skupina gozdarskih strokovnjakov v Robanovem kotu v Savinjski dolini, pod iniciativo profesorja Dušana Mlinška. Gozdarji iz desetih evropskih držav so z ustanovitvijo »Evropske zveze gozdarjev s konceptom sonaravnega gospodarjenja z gozdovi« združenju nadeli ime Pro Silva, ki v prevodu pomeni »za gozd«. Danes je v organizaciji že več kot 25 držav članic iz Evrope in ostalih delov sveta, npr. ZDA, Kanada, Indija. Pro Silvo bo predstavil podpresednik Tone Lesnik.